Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Magnhild Meltveit Kleppa om å innføre avsugningsanlegg for bensindamp ved bensinstasjoner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 30.10.1996 Innst. S. nr. 19 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1996