Beretning for 1996 fra styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika"

Innst. S. nr. 300 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.06.1997 Innst. S. nr. 300 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997