Forslag fra stortingsrepresentant Terje Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 23. februar 1999: (Jf. Innst. O. nr. 38) "Stortinget ber Regjeringen legge fram en egen sak for Stortinget med sikte på å avvikle deltakerloven."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet