Forslag fra stortingsrepresentant Paul Chaffey om tiltak for å hindre norsk eierskap i kjernekraftverk i andre land

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 18.10.1996 Innst. S. nr. 9 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.11.1996