Forslag fra stortingsrepresentant Gudmund Restad på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møt 16. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 106) Stortinget ber Regjeringa fremme forslag til endring av skatteloven § 78 nr. 1 i forbindelse med statsbudsjettet for 1998, som sikrer fullt fritak for skatt og trygdeavgift for personer som kun mottar folketrygdens minsteytelser

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet