Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 1998

Dokument nr. 5 (1998-99), Innst. S. nr. 162 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.05.1999 Innst. S. nr. 162 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1999