Forslag fra stortingsrepresentant Grethe G. Fossum på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 23. mars 1999: (Jf. Innst. O. nr. 49) "Stortinget ber Regjeringen vurdere å utvide sanksjonsmulighetene i straffeloven for bedre å ivareta intensjonen om å beskytte barn mot personer som er dømt for overgrep mot barn, og sikre at disse ikke får anledning til å arbeide eller virke med barn."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet