Forslag fra stortingsrepresentantene Harald Ellefsen, Erna Solberg og Tore A. Liltved om endringer i lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende, slik at loven også omfatter renhold

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erna Solberg, Harald Ellefsen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.10.1996 Innst. O. nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1996

   Behandlet i Odelstinget: 18.10.1996