Forslag fra stortingsrepresentant Terje Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 25. mars 1999: (Jf. Innst. O. nr. 55) "Stortinget ber Regjeringen foreta en utredning av en ressursavgift (grunnrente) og ber videre om at egnete virkemidler for en slik avgift blir utredet, deretter sendes vurderingen Stortinget."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet