Forslag fra stortingsrepresentant Terje Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 25. mars 1999: (Jf. Innst. O. nr. 55) "Stortinget ber Regjeringen endre grensen mellom hav- og kystfiskeflåten til 21,3 meter."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet