Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1998

Dokument nr. 2 (1998-99), Innst. S. nr. 205 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. S. nr. 205 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1999