Forslag fra stortingsrepresentantene Svein Ludvigsen, Valgerd Svarstad Haugland, Unn Aarrestad og Hans J. Røsjorde om å be Regjeringen foreta en forenkling av strukturen for forvaltningsmyndigheter og tilsynsmyndigheter av internkontroll av helse, miljø og sikkerhet, herunder harmonisering av de ulike regelverk for internkontroll

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde, Svein Ludvigsen, Unn Aarrestad, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 29.11.1996 Innst. S. nr. 55 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1996