Averøy kommune sender skriv datert 24. mars 1999med uttalelsefra kommunestyret om bygging av fregatter til det norske forsvar

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist