Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1998

Dokument nr. 13 (1998-99), Innst. S. nr. 160 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 28.04.1999 Innst. S. nr. 160 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 04.05.1999