Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 4. mai 1999: (Jf. Innst. O. nr. 64) "Stortinget ber Regjeringen endre påtaleinstruksen slik at grov kriminalitet utført av ungdommer gir grunnlag for å begjære varetekt i større grad."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet