Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Magne Bondevik, Gudmund Restad, Jørgen Holte, Eli Sollied Øveraas og Modulf Aukan om kompensasjon til Nesset kommune for "mindre-utslipp" fra Mardalsfossen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Gudmund Restad, Jørgen Holte, Kjell Magne Bondevik, Modulf Aukan Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.11.1996 Innst. S. nr. 29 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996