Forslag fra stortingsrepresentantene Christopher Stensaker og Børge Brende om tilbaketrekking av pålegg til Trondheim kommune om å bygge kjemisk renseanlegg ved Høvringen.

Dokument nr. 8:59 (1998-99)

Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Børge Brende, Christopher Stensaker Forslag fra (FrP) og (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet