Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å innføre et regelverk for fordeling av utgifter pådratt av regjeringsmedlemmer og medlemmer i departementenes politiske ledelse mellom regjeringsparti/er og statskassen etter utgiftens årsak

Dokument nr. 8:70 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet