Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om etterbetaling til mottakere av yrkesmessig attføring som fra 1. august 1994 fikk redusert sine ytelser på grunn av ei forskrift som gikk på tvers av Stortingets vedtak og forslag om at forskrifta skal endres i samsvar med Stortingets vedtak

Dokument nr. 8:74 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (RV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet