Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Tingelstad og Syver Berge om å endre regelverket slik at dialyse kan foregå nærmere pasientens hjemsted

Dokument nr. 8:79 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Marit Tingelstad, Syver Berge Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget