Forslag fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen om lov om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Dokument nr. 8:83 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Per Olaf Lundteigen Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet