Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Fridtjof Frank Gundersen om pasienters rett til sykehusbehandling i Norge eller i utlandet når ventetidsgarantien er overskredet

Dokument nr. 8:87 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Annelise Høegh, Fridtjof Frank Gundersen Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (H) og (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet