Forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland og Einar Steensnæs om å øke grunnpensjonen for ektepar

Dokument nr. 8:88 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Einar Steensnæs, Valgerd Svarstad Haugland Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet