Forslag fra stortingsrepresentant Olav Akselsen om lov om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. (Bedre rettsvern for barn)

Dokument nr. 8:89 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Olav Akselsen Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet