Ålesund kommune sender skriv datert 7. mai 1999 med uttalelse fra formannskapet om investeringskostnadene for realisering av det nasjonale jugendstilsenteret i Ålesund

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.