Forslag frå stortingsrepresentantane Syver Berge og Ola D. Gløtvold om lov om endringar i lov av 9. juni 1961 nr. 24 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven). (Endring av § 5 første og andre leden slik at naturskadeloven også skal gjelde frost av vasskjelder)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ola D. Gløtvold, Syver Berge Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. O. nr. 18 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996