Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å tillate kasinovirksomhet i Norge etter internasjonal standard og målestokk, for å bekjempe organisert kriminalitet

Dokument nr. 8:93 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet