Forslag fra stortingsrepresentantene Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen og Dag C. Weberg om at Regjeringen i løpet av våren 1998 legger frem for Stortinget en stortingsmelding om konsekvenser for jordbruksnæringen og distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre kan gjennomføres enn i dag

Dokument nr. 8:98 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Dag C. Weberg, Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet