Forslag fra stortingsrepresentant Tor Nymo på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 1999: (Jf. Innst. O. nr. 89) "Stortinget ber Regjeringen foreta en evaluering av anvendelsen av begrepet "offentlig orden", jf. utlendingsloven § 27 bokstav j etter to år."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet