Forslag fra stortingsrepresentantene Oddvard Nilsen, Jan Petersen og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig landbrukspolitisk utvalg som utarbeider et grunnlag for en ny politisk behandling av landbrukspolitikken i Stortinget

Dokument nr. 8:102 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Jan Petersen, Oddvard Nilsen, Svein Ludvigsen Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet