Forslag fra stortingsrepresentantene Inga Kvalbukt, Magnar Sortåsløkken, Erling Folkvord, Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim om å sette i gang forsøk med brukerkontor

Dokument nr. 8:103 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Erling Folkvord, Inga Kvalbukt, Lars Sponheim, Magnar Sortåsløkken, Valgerd Svarstad Haugland Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SP), (SV), (RV), (KrF) og (V)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet