Forslag fra stortingsrepresentantene Jørgen Holte, Marit Tingelstad og Unn Aarrestad om å lovfeste lik forsikringsordning ved ulykker for alle elever i grunn- og videregående skole

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Holte, Marit Tingelstad, Unn Aarrestad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.10.1996 Innst. S. nr. 8 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1996