Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å be Regjeringa utsette postledelsens behandling av ei større omorganisering med ny selskapsstruktur/selskapsinndeling av Posten slik at Stortinget får høve til å drøfte saka før styret i Posten Norge BA gjør endelig vedtak

Dokument nr. 8:107 (1996-97)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Erling Folkvord Forslag fra (RV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet