Forslag fra stortingsrepresentantene Anita Apelthun Sæle og Jan Simonsen om flytting av den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem

Dokument nr. 8:108 (1996-97)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Jan Simonsen, Anita Apelthun Sæle Forslag fra (KrF) og (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet