Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Erik Solheim om et forskningsprogram for alternativ fornybar energiteknologi

Dokument nr. 8:109 (1996-97)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Erik Solheim, Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Forslag fra (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet