Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold, Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haugland om å få framlagt en grundig utredning når det gjelder bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale og hvilke bivirkninger som oppstår ved bruk av kvikksølv i menneskekroppen

Dokument nr. 8:111 (1996-97)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Magnar Sortåsløkken, Ola D. Gløtvold, Valgerd Svarstad Haugland Forslag fra (SP), (SV) og (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet