Forslag fra stortingsrepresentantene Inga Kvalbukt, Rita H. Roaldsen, Terje Riis-Johansen og Eli Sollied Øveraas vedrørende rett til forlenget ferie for småbarnsforeldre

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Inga Kvalbukt, Rita H. Roaldsen, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1996 Innst. S. nr. 25 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1996