Innstilling fra Stortingets presidentskap om å oppheve § 31 annet ledd i Stortingets forretningsorden

Innst. S. nr. 247 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.09.1999 Innst. S. nr. 247 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.09.1999

   Behandlet i Stortinget: 30.09.1999