Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

St.meld. nr. 34 (1996-97), Innst. S. nr. 114 (1997-98) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.03.1998 Innst. S. nr. 114 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998