Gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1995 og 1996

St.meld. nr. 60 (1996-97), Innst. S. nr. 24 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1997 Innst. S. nr. 24 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1997