Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Per Sandberg og Terje Knudsen om å oppheve reguleringen av fjærkresektoren ved å ta denne sektoren ut av lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Dokument nr. 8:60 (1998-1999), Innst. S. nr. 165 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Per Sandberg, Terje Knudsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.05.2000 Innst. S. nr. 165 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2000