Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1996-30. juni 1997

St.meld. nr. 63 (1996-97), Innst. S. nr. 19 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.11.1997 Innst. S. nr. 19 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1997