Forslag fra stortingsrepresentant Terje Riis-Johansen om å be Regjeringa medvirke til at norsk eierskap blir sikret ved det forestående aksjesalg i Borealis AS

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1996 Innst. S. nr. 17 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1996