Endra løyvingsvedtak for 1997 for Oslo Lufthavn AS og NSB Gardermobanen AS

St.prp. nr. 82 (1996-97), Innst. S. nr. 21 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1997 Innst. S. nr. 21 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1997