Vern og bruk i kystsona

St.meld. nr. 43 (1998-1999), Innst. S. nr. 168 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.05.2000 Innst. S. nr. 168 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2000