Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene

Innst. S. nr. 1 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.09.1997 Innst. S. nr. 1 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.1997

   Behandlet i Stortinget: 07.10.1997