Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.