Barnehage til beste for barn og foreldre

St.meld. nr. 27 (1999-2000), Innst. S. nr. 207 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2000 Innst. S. nr. 207 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2000

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2000