Lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen)

Ot.prp. nr. 7 (1999-2000), Innst. O. nr. 40 (1999-2000), beslutning. O. nr. 50 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.01.2000 Innst. O. nr. 40 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2000

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2000

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.2000