Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning i samband med revisjon av tariffavtalen 1997

Ot.prp. nr. 86 (1996-97), Innst. O. nr. 1 (1997-98), beslutning. O. nr. 1 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, kommunalsaker Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.11.1997 Innst. O. nr. 1 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.1997

   Behandlet i Odelstinget: 14.11.1997

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.1997